Občanům České republiky po letošním Silvestru došla trpělivost.

petice, zákon, ohňostroj, zábavní pyrotechnika

Lidé už vidí situaci jako neúnosnou a proto se rozhodli jednat – v lednu byla zveřejněna celostátní petice, která se zabývá zákazem prodeje a používání zábavní pyrotechniky na celém území Česka. Petice bude v tištěné formě, protože jedině tak má určitou právní váhu a bude k podpisu v jednotlivých městech po republice.

V petici se autoři odkazují na množství zákonů, které jsou používáním pyrotechniky porušovány. Jedná se například o zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon na ochranu ovzduší, zákon o odpadech, zákon na ochranu životního prostředí a další. Porušování legislativy se týká také městských vyhlášek, které některá města přijala.

Úplný zákaz používání zábavní pyrotechniky již nyní platí v našich národních parcích, kde je dodržování velmi přísně hlídáno správními orgány těchto oblastí. V petici se lidé odvolávají na to, že právo na klidné prožití svátků a konce roku by měli mít občané i na ostatních místech republiky.

Petice vznikla především na podporu ochrany životního prostředí, eliminaci každoročních poranění a úhynu zvěře a zkvalitnění života občanů ve městech během listopadu, prosince ale i ledna.

Svým podpisem se tak můžete připojit třeba už v Chomutově, Kladně, Františkových Lázních, Libušíně, Písku, Praze nebo Rumburku.

Celé znění petice vypadá takto: https://www.platforma8.org/wp-content/uploads/2019/01/priloha_zakaz_pyrotechniky.pdf?fbclid=IwAR1Tq0qaNufmeZ2NrxCZg8EphBOHDdUAuFRXzGQrMLFBP8L04WWjQFqbUhs

Mezitím se po letošním Silvestru nad razantní regulací zábavní pyrotechniky zamýšlí také Praha. Tamní obyvatelé v rámci jiné petice shromáždili již přes devět tisíc podpisů a pražský primátor Zdeněk Hřib avizoval, že by tradiční ohňostroj mohl být brzy minulostí. Praha by tak mohla jít příkladem i ostatním městům a dokázat, že i bez rámusu to jde, a že je možné využít různých alternativních, daleko šetrnějších řešení. Celý článek najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/petici-za-omezeni-ohnostroju-podepsaly-tisice-lidi-praha-uva/r~fbb541120f6511e9b04aac1f6b220ee8/

Během prosince 2018 se také uskutečnil průzkum, který se zabýval názory obyvatel v České republice na zábavní pyrotechniku. Výsledky výzkumu hovoří takto: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tri-ctvrtiny-cechu-jsou-proti-volnemu-prodeji-zabavni-pyrote/r~8686e18809da11e9a1900cc47ab5f122/

Leave a Reply